Faces


Crazy Amigo Challenge heeft deze week als onderwerp Gezichten. Na lang worstelen heb ik dit gemaakt. / Crazy Amigo Challenges wants to see Faces this week. I struggled for a long time and finally came up with this.

4 opmerkingen: