Nieuwe Blog naam

Zoals je ziet heb ik de naam van mijn blog gewijzigd. Ik heb gekozen voor een Engelse naam omdat de voertaal met creatievelingen uit andere landen Engels is. En omdat we allemaal een al dan niet grote papiervoorraad hebben voor toekomstig gebruik lijkt mij dat een toepasselijke naam. / As you can see I changed the name of my blog. I choose an English name so creative people from all over the world can understand it. And because we all have a more or less big Paper Stock (a supply accumulated for future use), this name seems to be appropriate.
Welcome on my Blog: Paper Stock.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten